Login Register

article in the preparation ....

Articles > Equipment and production > Defibrillator, Beneheart D6

Moderator section

Source links

The Best Links

Manufacturers, Distributors, Company

more...

Videos

Mindary

iPM9800 BeneHeart D6 Testing

more...

Defibrillator, Beneheart D6

Defibrylator / Monitor przenośny

Specyfikacja techniczna
Wymiary i waga
Wymiary:  295 mm (szer.) × 218 mm (gł.) × 323 mm (wys.)
Waga:  
 • jednostka główna: 5.6 kg, akumulator : 0.75 kg
 •  łyżki do defibrylacji: 0.8 kg,  
 •  całkowita: 7,9 kg (z dwoma akumulatorami)
Warunki pracy
Klasa ochrony: IP 34
Temperatura:
 • pracy: 0 to 45 C
 • przechowywania: -20 to 60 C
Wilgotność:  pracy / przechowywania: 10 to 95%, bez kondensacji
Wstrząsy i wibracje:      zgodnie z zaleceniami nr 21.102, ISO9919
Uderzenia: zgodnie z zaleceniami nr 6.3.4.2, EN1789     
Upadki: zgodnie z zaleceniami nr 6.4.2, EN1789 (wysokość upadku: 0.75 m)
Bezpieczeństwo: zgodnie z EN/IEC 60601-1

Ekran
Typ: TFT kolorowy LCD z regulacją kontrastu przy intensywnym świetle
Przekątna: 8.4 cala
Rozdzielczość: 800×600 pikseli
Wyświetlanie: maks. 4 krzywych dynamicznych oraz wartości parametrów życiowych pacjenta m.in. EKG, SPO2, NIBP, CO2 wraz z ustwionymi ręcznie i automatycznie  granicami  alarmowymi w postaci cyfrowej     
Alarmy: dźwiękowe i grafczne wyświetlane na ekranie ( przy przekroczeniu wszystkich ustawionych ręcznie granicznych param. życiowych pacjenta, technicznych i in. )                     

Nieinwazyjna stymulacja
Rodzaj fali: monofazowy    
Szerokość impulsu: 20 ms, 5%.
Okres refrakcji: 200 do 300 ms, 3% (w funkcji częst. impulsu)
Tryby stymulacji: na żądanie i stały
Częstotliwość: 40 p/min. do 170 p/min., 1.5%
Amplituda impulsu: 5 mA do 200 mA, 5% lub 5mA
Tryb stymulacji 1:4: częstotliwość impulsu stymulacji zmniejszona 4 krotnie

Rejestrator wbudowany
Typ drukowania:    termiczny wysokiej rozdzielczości
Krzywe EKG: maks. 3
Prędkość wydruku: 25 mm/s, 50 mm/s     
Szerokość papieru: 50 mm lub 80 mm
Raporty: możliwość wydruku: raportu z przeprowadzonej defibrylacji, trendów, krzywych EKG, przeglądów, pracy i konfiguracji urządzenia
Wydruk automat.: rejestrator może być skonfigurowany tak, aby drukować tylko określone zdarzenia, stan naładowania, energię defibrylacji i alarmy
Pamięć danych
Profile pacjenta: maks. 100 pacjentów
Zdarzeń: do 1000 zdarzeń dla każdego pacjenta
Krzywych EKG: do 24 godzin ciągłego przebiegu EKG   
Trendy: 72 godziny, rozdzielczość 1 min.
Eksport danych: dane można eksportować do komputera PC poprzez pamięć USB. Możliwość   archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonywanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk

Defibrylator wbudowany    
Energia defibrylacji: dwufazowa ekspotencjalna (BTE) z autokompensacją impedancji   pacjenta wyświetlana na ekranie defibrylatora     
Czas ładowania:      <5 sekund dla 200 J
Sposób defibrylacji: poprzez wielofunkcyjne jednorazowe elektrody defibr./stymul. /monitorujące (tryb AED)  lub łyżki   defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
Łyżki defibrylacyjne wyposażone w przyciski: ustawiania energii, ładowania i wstrząsu
Rozładowanie energii autmatyczne (ustawiane) oraz za pomocą przycisku na panelu debrylatora lub/i  łyżkach   defibrylacyjnych Tryb ręczny
Energia defibrylacji:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360J          
- 21 poziomów energii defibrylacji. Energia  ustawiana na panelu  defibrylatora i łyżkach defibrylacyjnych
Kardiowersja: impuls defibrylacji < 60ms od szczytu zespołu QRS     Tryb AED
Energia defibrylacji: konfigurowana przez użytkownika
Protokół AED :
 • zakres energii od 100 do 360 J, konfigurowany
 • ustawiana 1, 2, 3 energia defibrylacji 
 • zgodny ze wskazaniami AHA z 2010 roku     
W trybie doradczym - dzwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez cały proces defibrylacji  z analizą i interpretacją krzywej EKG

Monitorowanie EKG     
Odprowadzenia: 3/7 odprowadz. EKG, 12 odprowadzeń EKG z analizą i interpretacją zapisu EKG w zależności od wieku pacjenta algorytm Univ.of Glasgow (opcja)
Wybór odprowadzeń:  I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-6, przez przewody ekg, elektrody jednorazowe i łyżki defibrylacyjne
Wyświetlanie:  1 krzywa, 2 krzywe w kaskadzie, 12 krzywych
Zakres pomiaru częstości serca:      
 • dorośli:   15 do 300 ud./min
 • dzieci: 15 do 350 ud./min
 • noworodki: 15 do 350 ud./min
Wykrywanie arytmii: Tak
Alarmy: Tak
Wzmocnienie EKG: x0.25, x0.5, x1, x2, x4
Szybkość wydruku: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Izolacja pacjenta (zab. przed imp. defibrylacyjnym):
 •  Typ CF: ECG, RESP, TEMP, SpO2, NIBP, IBP;
 •  Typ BF: CO2, zewn. defibrylacja
Respiracja
Metoda: impedancyjna.
Zakres pomiarowy: dorośli: 0 do 120; dzieci, noworodki: 0 do 150
Rozdzielczość: 1 R/min.

Rating comment: 0/0

User section

Videos

Beneheart D6 Mindray

Gallery

// // // //